STUDIO

Ing. Lenka Šímová


KONTAKT REFERENCE

Územně plánovací dokumentace

Zpracováváme územní plány, změny územních plánů, regulační plány, změny regulačních plánů, zásady územního rozvoje, aktualizace zásad územního rozvoje.

Pořizovatelská činnost

Pořizujeme územní plány, jejich změny, regulační plány a územní studie. Zajišťujeme služby tzv. létajících pořizovatelů.

Ostatní činnosti

Posuzujeme vliv staveb na krajinný ráz.

Zpracováváme vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní propstředí (SEA).

Zajišťujeme služby soudního znalce v oboru architektura, územní plánování a rozhodování v území.

Územně plánovací podklady

Zpracováváme územní studie, územně analytické podklady.

 

Reference


Územně plánovací dokumentace

• územní plán Stehlovice
• územní plán Vlksice
• územní plán Hrejkovice
• územní plán Skály
• územní plán Kostelec nad Vltavou
• územní plán Branice
• územní plán Okrouhlá
• územní plán Křižanov
• územní plán Zbelítov
• změna č. 5 ÚPnSÚ Milevsko
• změna č. 2 ÚPO Zbelítov
• změna č. 1 ÚPnSÚ Skály
• změna č. 15 ÚPM Český Krumlov
• změna č. 3 regulačního plánu České Budějovice
• změna č. 11 územního plánu Boršov nad Vltavou
• změna č. 1 územního plánu Dobrá Voda
• změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda
• změna č. 1 územního plánu Srubec
• územní plán Osek
• územní plán Zhoř
• územní plán Přeborov
• územní plán Dvory nad Lužnicí

Územně plánovací podklady

• územní studie charakteru zástavby ve správním území obce Boršov nad Vltavou
• aktualizace ÚAP ORP Milevsko v roce 2010, 2012, 2014 a 2016
• územní studie Vráto
• územní studie Okrouhlá Radouň
• územní studie Český Krumlov - lokalita Horní Brána

Dotace

• zpracování a vyřízení dotace z IOP na pořízení územního plánu Nová Ves
• zpracování a vyřízení dotace z programu Ministerstva pro místní rozojv „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na pořízení územního plánu Dvory nad Lužnicí, územního plánu Borovany
• zpracování a vyřízení dotace na pořízení všech námi pořízených územních plánu na území Jihočeského kraje z dotačního programu "Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje"

 

Krajinný ráz

• posouzení stavby rodinného domu na krajinný ráz Pěčnov
• posouzení vlivu staveb fotovoltaických elektráren na krajinný ráz Husinec
• posouzení vlivu staveb fotovoltaické elektrárny na krajinný ráz Kamenný Újezd

O nás

Specializujeme se na zpracovávání územních plánů a územně plánovacích podkladů pro města a obce. Dále nabízíme spolupráci při získávání dotací na jejich pořízení. Při zpracování uzemních plánů spolupracujeme taktéž se soudními znalci v oboru územního plánování a architektury.

Jsme zaměřeni na autorský individuální přístup ke klientovi ve snaze přinést maximální funkční a zároveň hodnotné a inovační řešení. Vysoká profesionalita je pro nás samozřejmou zdvořilostí vůči klientovi. Máme zájem být solidním partnerem nejen co do kvality práce, ale i v běžném obchodním styku.


proč oslovit nás

Proč oslovit nás

 • Územně plánovací dokumentace

  Jelikož se o problematiku územního plánování aktivně zajímáme, a to nejenom z hlediska urbanismu, ale i znalostí stavebního práva a taktéž máme bohaté zkušenosti s pořizovatelskou praxí územních plánů, si dovolujeme říci, že oproti konkurenčním zpracovatelům nabízíme:
  zhotovení územního plánu v rychlejším termínu,
  přijatelnou cenu odpovídající kvalitě odvedené práce,
  grafickou a obsahovou stránku na velmi vysoké úrovni,
  zapojení veřejnosti již od počátku zahájení prací na územním plánu - efektivní participace veřejnosti,
  samozřejmostí je osobní přístup při zpracování územního plánu.

 • Územně plánovací podklady

  Nabízíme bohaté zkušenosti při zpracování územně analytických podkladů a územních studií. Při návrhu jejich řešení se vždy snažíme o individuální a inovativní přístup přinášející klientovi vždy přidanou hodnotu a kvalitně odvedenou práci.

 • Pořizování územních plánů a územních studií

  S ohledem na náš aktivní zájem o stavební právo nabízíme klientoví postupy vždy v souladu se stavebním zákonem a taktéž správním řádem.

 • Ostatní činnosti

  V rámci nabízených služeb v oblasti územně plánovací činnosti nabízíme taktéž služby soudního znalce v oblasti územního plánování a architektury, posouzení územního plánu nebo jeho změny z hlediska vlivů na životní prostředí a taktéž posouzení vlivů staveb na krajinný ráz. Tytu služby nabízíme jako součást pořízení územního plánu, jeho změny, či územní studie nebo také samostatně v rámci konkrétní zakázky.

kontakt

Kontakt


 

Ing. Lenka Šímová, B. Smetany 10, 370 01 České Budějovice, tel. +420 607 954 875, email. simova@studio-simova.cz; email. simova@studiomap.cz

Ing. Jan Šíma, B. Smetany 10, 370 01 České Budějovice, tel. +420 724 152 929, email. sima@studiomap.cz